Omgevingsmanagement

- een contactmoment -

De uitvoering van projecten draait om veel meer dan alleen techniek en bouwplaats. Projecten worden veelal uitgevoerd in een complexe omgeving met diverse stakeholders en nevenaannemers waarbij er daarnaast nog diverse ontheffingen en vergunningen verkregen moeten worden om een project succesvol uit te kunnen voeren.

OONK Inframanagement kan voor u het omgevingsmanagement op het project verzorgen.

De omgevingsmanager is tactisch verantwoordelijk voor het cluster omgevingsmanagement.

Dit begrip kunnen we als volgt samenvatten:

- het coördineren van het verkeersmanagement
- het verkrijgen van vergunningen/ontheffingen
- het coördineren van te verleggen kabels en leidingen van derden
- het communiceren met derden (o.a. bewoners)
- het omgaan met flora & fauna, archeologische vondsten en niet gesprongen explosieven.

Vanuit de ervaring als toezichthouder/ directievoerder bij een gerenommeerd ingenieursbureau is er veel affiniteit met alle omgevingsaspecten rondom een project. In overleg met alle stakeholders zorgen voor een gestroomlijnd project waarbij vergunningen tijdig zijn verkregen en er draagvlak is bij de omgeving en bewoners door een goede en heldere communicatiestrategie zijn hierbij belangrijke pijlers.

De rol van omgevingsmanager is doorgaans ook een prima verlengstuk vanuit de tenderfase. Op eerdere projecten zijn we vanuit een rol als tendermanager in de uitvoering als omgevingsmanager ingezet. Hierdoor blijft de kennis binnen het team geborgd. OONK Inframanagement beschikt over een netwerk van vergunningenspecialisten welke ingeschakeld kunnen worden voor specialistische vraagstukken.

Ook aan de zijde van de opdrachtgever is ruime ervaring opgedaan. Michel Oonk is al sinds 2016 actief als operationeel omgevingsmanager binnen Rijkswaterstaat Oost – Nederland. Vanuit de contract beheers filosofie van SCB wordt gestuurd op kwalitatief hoogwaardig omgevingsmanagement. 

Onderstaand een overzicht van de projecten waarop invulling is gegeven aan Omgevingsmanagement;               

- N348 - Omgevingsmanager met evaluatie klant = 8,5 
 - A28, TT-Assen, Omgevingsmanager (tevredenheidsverklaring aanwezig)
- N34, Projectmanager en plv. Omgevingsmanager (evaluatie = 7,5)
    - PC-Nat, IJssel en Twentekanaal, operationeel Omgevingsmanager (evaluatie = 9,0)
- Renovatie sluis Delden/Hengelo, Omgevingsmanager - (evaluatie = 8+)
- N35, tender- en Omgevingsmanager (evaluatie = 8,5) 
- Natuurontwikkeling Buurserzand, Omgevingsmanager (evaluatie = 9)
- Verruiming Twentekanalen fase 2, adviseur Omgeving / stakeholdermanagement (evaluatie RWS = 8+)

Op het gebied van omgevingsmanagement is er een specifieke opleiding gevolgd;
“cursus vergunningenmanagement infrastructuur 2014” bij het Vergunningenhuis.

Contact

De verschillende diensten van OONK Inframanagement worden ingevuld door Michel Oonk. Daarnaast maken wij gebruik van een netwerk van specialisten en adviseurs op gebied van techniek, vergunningen, communicatie en overige diensten die in overleg met u kunnen worden ingezet.

Voor vragen of een eventuele kennismaking kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen via het contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vriendelijke groet, Michel Oonk

Stel een vraag

Verstuur